Loading...
area images

شرایط عضویت سرمایه گذاری با تایید یک نفر از هیئت امنا :


1. داشتن تابعیت ایران
2. عدم ممنوعیت قانونی و عدم سوء پیشینه
3. خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4. داشتن زمین زعفران یا گیاهان دارویی
5. درخواست عضویت بصورت کتبی و یا توسط سایت شرکت تعاونی
6. تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
7. عدم عضویت در تعاونی مشابه در کشور

عضویت در شرکت تعاونی

بنا بر اصل آزادی عضویت ، اصولاَ هر کس می تواند در شرکت تعاونی عضو سرمایه گذار شود ؛ و عموم میتوانند بعد از ثبت نام در سایت و تایید شخص توسط هیئت مدیره ، به عضویت سرمایه گذاری تعاونی درآمده و از خدمات و امکانات شرکت تعاونی ، بعد از رعایت قوانین و مقررات و مصوبه های آن استفاده کنند .

ثبت نام
area images
area images

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری شركت تعاونی كشاورزی و صنایع تبدیلی زعفران کاران و گیاهان دارویی وحدت خراسان ، در راستای تحقق سیاست‌های خود با هدف مشارکت در فرآیند رونق اقتصاد ، در بخش تجارت زعفران و گیاهان دارویی ، درسال 1397 پا به عرصه فعالیت گذاشت . 34 شخصيت حقيقي که هريک حضوري پررونق و پرسابقه را همراه با گردش مالي مطلوب در چرخه سرمايه‌گذاري و اجرايي و اقتصادي دارا بودند بعنوان سهامداران شرکت در تاسيس شرکت تعاونی كشاورزی و صنایع تبدیلی زعفران وگیاهان دارویی وحدت خراسان مشارکت داشته‌اند .که در دی ماه 1397 شرکت را تحت شماره ثبت 1661 و شناسه ملی 14008064464 را به ثبت رسانيده‌اند .

مزایای سپردن محصول به بانک زعفران وحدت خراسان :

1- جلوگیری از سرقت زعفران چه در زمین و چه در انبار خصوصا در فصل برداشت و بعد ازآن
2- این بانک مجهز به سیستم های حفاظتی روز دنیا می باشد و توسط نیروهای باتجربه و متعهد به صورت شبانه روزی حراست می شود .
3- عدم کاهش کیفیت محصول به مرور زمان به جهت شرایط نگهداری غیر استاندارد توسط کشاورز .
4- نگه داری زعفران در فضایی تاریک ، بین درجه حرارت 7 تا 9 درجه سانتیگراد جهت عدم کاسته شدن کیفیت زعفران.
5- ساختمان بانک زعفران از هر حیث به صورت کامل توسط شرکت معتبر بیمه شده است .

area images
;