Loading...
background-image

شرکت تعاونی کشاورزی زعفران کاران و گیاهان دارویی وحدت خراسان

بانک زعفران

بانک زعفران وحدت خراسان با هدف حفظ و نگهداری کیف زعفران و نیز معرفی برند جدید زعفران ایرانی، درشهرستان تربت جام تاسیس گردید .

هدف از تاسیس این بانک ، حفظ و نگهداری بهداشتی و کنترل شده زعفران و همچنین جلوگیری از خرید ارزان و به باد رفتن زحمت زعفران کاران و کشاورزان می باشد و نیز تهیه و معرفی برند جدید زعفران ایرانی در دستور کار این شرکت تعاونی می باشد . ظرفیت حدودی بانک زعفران حدودا 50 تن می باشد و از نظر امنیتی و حفاظتی نیز تدابیر گسترده ای نیز پیش بینی شده است ، تا ضریب خطا در امنیت و حفاظت از آن به حداقل ممکنه و یا حتی به صفر برسد . روش کار و خدمات ارایه شده در بانک زعفران وحدت خراسان به این شکل است که ابتدا زعفران دریافتی از کشاورزان در آزمایشگاه مجهز این تعاونی که مورد تایید جهاد کشاورزی شهرستان نیز می باشد از لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید کیفیت محصول و درجه بندی آن ، سندی تنظیم و شناسنامه زعفران دریافتی از نظر وزن و کیفیت، تهیه و به امضاء دو طرف ( کشاورز و شرکت تعاونی وحدت خراسان ) می رسد ، که این سند در حکم اوراق مشارکت قابل واگذاری به غیر خواهد بود و هر زمان نیز کشاورز قصد دریافت زعفران خود را داشته باشد ، معادل ریالی زعفران بر اساس نرخ روز زعفران به وی مسترد می گردد.

;